O čem se mluví

Slavnost Zjevení páně v Bíteši pomohla tamní Tříkrálové sbírce

Ladislav Koubek
úterý 19.1.2016

Ilustrační foto
Autor: stock.xchng

Tradiční novoroční přání přinesli do domácností v Bíteši i okolních obcí tříkráloví koledníci. Slavnost Zjevení Páně, při které si připomínáme klanění mudrců narozenému Ježíškovi, je v Bíteši s Tříkrálovou sbírkou spojena již od roku 2003 a celorepublikově ještě o dva roky déle. A jako každý rok se desítky koledníků malých i těch větších setkaly s vlídným přivítáním. Zejména pro děti a pro starší spoluobčany je jejich návštěva radostným zážitkem. Hlavně tehdy, když jsou králové opravdoví zpěváci a dají si práci s vytvořením krásných kostýmů.

 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkou, jaká se v Česku pořádá. Letos koledovalo přes šedesát tisíc koledníků. Nezanedbatelné je, že nás sbírka učí pomáhat druhým. „Dosavadní výtěžek sbírky ukazuje, že i letošní rok bude úspěšný. Ještě si netroufám odhadnout, zda překonáme výtěžek roku loňského, což ani není podstatou Tříkrálové sbírky. Hlavní je, že ani letos nám není lhostejné, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují pomoc, potřebují speciální péči a podporu. A za to všem dárcům i koledníkům velmi děkuji,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 

Ve Velké Bíteši je již jisté, že rekord překonán byl. A ve srovnání s rokem 2003, kdy sbírka proběhla poprvé, je její výtěžek ve farnosti Březí vyšší o polovinu a v Bíteši dokonce o dvě třetiny.

 

 

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky

Borovník: 5 000 Kč

Rozseč: 3 990 Kč

Březské: 5 970 Kč

Níhov: 20 070 Kč

Březí: 7 060 Kč

Přibyslavice: 10 705 Kč

Nové Sady: 8 395 Kč

Bezděkov: 2 770 Kč

Košíkov: 9 560 Kč

Jindřichov a Jestřabí: 7 160 Kč

Velká Bíteš: 129 113 Kč

 

Celkem: 209 793 Kč

 

 

Mnoho lidí se ptá, na co přesně je sbírka určena. A právě to, že pomáhá zejména lidem v našem regionu, je zárukou, proč přispět. Dvě třetiny výtěžku jsou určeny na pomoc lidem v našem okolí (tedy okres Žďár nad Sázavou). Zbytek pak na další charitní aktivity v rámci celé České republiky. Žďárská charita poskytla zastupitelům města ucelený přehled, na co bude výtěžek z Tříkrálové sbírky použit:

 

NESA denní stacionář

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením, mezi jinými i lidem z Velké Bíteše. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije. Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 55 let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

 

Osobní asistence Velké Meziříčí

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Našim posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou.

 

WELLMEZ nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

V roce 2014 proběhl od září do prosince monitoring ve Velké Bíteši, s cílem zjistit potřebnost nízkoprahové služby pro děti a mládež a také zmapovat lokality, kde se potencionální cílová skupina schází a případně zjistit v jakém čase. Služba byla představena na zasedání Rady města Velké Bíteše a na základě jejího rozhodnutí Wellmez pokračuje v poskytování terénních služeb ve Velké Bíteši.

 

Domácí hospicová péče

Posláním domácí hospicové péče je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek. Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytuje i osobám blízkým.

 

 

Další služby, které Charita poskytuje je možno najít na internetové adrese zdar.charita.cz.

Byl článek zajímavý?

Udělte článku hvězdičky, abychom věděli, co rádi čtete.
Čím více hvězdiček, tím lépe.